EGZAMINY

Egzamin FCE

Agencja Usług Lingwistycznych LOGMAR prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu FCE. Kurs egzaminacyjny FCE obejmuje 180 godzin nauki w systemie trzysemestralnym.
Do egzaminu kursanci podchodzą w marcu lub w czerwcu.
Osoby, które chcą przystąpić do kursów przygotowujących do egzaminu FCE zobowiązane są do pozytywnego zaliczenia testu kwalifikacyjnego.
FCE (First Certificate in English) - jest najbardziej znanym i najczęściej zdawanym egzaminem z języka angielskiego. Uznawany w sferze handlu, przemysłu i oświaty na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym, wystarczającym do nauki i pracy w środowisku anglojęzycznym.
Więcej informacji o egzaminie:
https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/fce-first-certificate

Egzamin CAE

Agencja Usług Lingwistycznych LOGMAR prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu CAE. Kurs egzaminacyjny CAE obejmuje 180 godzin nauki w systemie trzysemestralnym.
Do egzaminu kursanci podchodzą w marcu lub w czerwcu.
Osoby, które chcą przystąpić do kursów przygotowujących do egzaminu CAE zobowiązane są do pozytywnego zaliczenia testu kwalifikacyjnego.
CAE (Certificate in Advanced English) – to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, który potwierdza umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich. Szeroko uznawany w handlu, przemyśle i oświacie na całym świecie, spełnia wymagania językowe stawiane przez anglojęzyczne uniwersytety i instytucje edukacyjne przy rekrutacji studentów.
Więcej informacji o egzaminie: https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/cae-advanced-certificate

Goethe-Zertifikat B1

Agencja Usług Lingwistycznych LOGMAR prowadzi kurs przygotowujący do egzaminu Goethe-Zertifikat B1, egzaminu z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych.
Egzamin Goethe-Zertifikat B1 potwierdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim na poziomie samodzielności i odpowiada trzeciemu poziomowi (B1) na sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Więcej informacji o egzaminie:
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf/gb1.html