KURSY

Język angielski - kursy dla dzieci

Język angielski dla dzieci
Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku szkolnym
Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu po 90 minut
Łącznie w roku szkolnym: 62 lub 124 godziny lekcyjne
Podział grup wg zaawansowania językowego i wieku
Test plasujący dla rozpoczynających naukę w szkole LOGMAR
Kurs kończy się testem sprawdzającym i wydaniem certyfikatu ukończenia kursu

CENNIK

Język angielski - kursy dla młodzieży i dorosłych

" title="

Inne języki

Agencja Usług Lingwistycznych LOGMAR oferuje również kursy języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (90 min). Łącznie w roku szkolnym: 62 godziny lekcyjne.

Kurs kończy się testem sprawdzającym i wydaniem certyfikatu ukończenia kursu danego stopnia.

Na życzenie naszych klientów organizujemy również indywidualny tok nauki języka obcego.

Kursy dla firm

Oferta Logmaru przygotowana jest również z myślą o potrzebach firm i instytucji. Organizacja nauki języka odbywa się na terenie Państwa firmy, co pozwala dostosować program nauki do specyfiki Państwa pracy i oszczędza cenny czas dojazdu na zajęcia. Dostosowujemy godziny nauczania do Państwa potrzeb: zajęcia mogą odbywać się rano, po południu lub wieczorem.

Profesjonalnie opracowany kurs, dobrany do potrzeb językowych Państwa pracowników, przeprowadza wykwalifikowana i doświadczona kadra lektorów.

Każdy etap nauki kończy test podsumowujący zrealizowany materiał. Prowadzone od lat przez LOGMAR szkolenia językowe dla firm są stale nadzorowane przez metodyków.

Z przyjemnością opracujemy dla Państwa szczegółową ofertę!

CENNIK

Polish as a foreign language

Polish as a foreign language Polski dla cudzoziemców
For speakers of other languages wishing to explore the secrets of the Polish language, LOGMAR offers regular 1:1 lessons conducted by qualified and experienced teachers of Polish as a foreign language, who also speak English as the go-between language. Dla cudzoziemców chcących zgłębić tajniki języka polskiego oferujemy lekcje indywidualne prowadzone przez lektorki posiadające kwalifikacje oraz doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Nasze lektorki mówią także po angielsku, który pełni rolę języka pośredniczącego.
Price of individual lessons: 110.00 PLN / 60 min Cena lekcji indywidualnych: 110.00 PLN / 60 min
In the academic year to come we are planning to start a group course  in a group of 3 – 5 . You are most welcome to come and join us! W bieżącym roku akademickim planujemy utworzenie kursu dla grupy 3 – 5 osobowej. Serdecznie zapraszamy!
The group lessons run from October – June and comprise 62 lessons x 45 min. Kurs trwa od października – czerwca i obejmuje 62 lekcje po 45 min.
The group meets one a week for 2 x 45 minutes’ lessons. Grupa spotyka się raz w tygodniu na 2 lekcje x 45 minut.
Price for the group course: 2 430.00 PLN paid in  9 installments of : 270.00 PLN Cena kursu grupowego: 2 430.00 PLN  płatna w 9 ratach po 270.00 PLN.