KURSY

Język angielski - kursy dla dzieci

BABY English (3+) STARS (5+) Język angielski dla dzieci
Oferta przeznaczona jest dla dzieci, które do września ukończyły 3 lata Oferta przeznaczona jest dla dzieci, które do września ukończyły 5 lat Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku szkolnym
Zajęcia odbywają się 1 raz w tyg. po 45 minut lub 2 razy w tyg. po 45 minut Zajęcia odbywają się 1 raz w tyg. po 60 minut lub 2 razy w tyg. po 60 minut Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu po 90 minut
Łącznie w roku szkolnym: 31 lub 62 godziny lekcyjne Łącznie w roku szkolnym: 31 lub 62 godziny zegarowe Łącznie w roku szkolnym: 62 lub 124 godziny lekcyjne
Zatrudniamy tylko najlepszą, doświadczoną kadrę lektorską Kurs kończy się wydaniem dyplomu ukończenia kursu Podział grup wg zaawansowania językowego i wieku
Test plasujący dla rozpoczynających naukę w szkole LOGMAR
Kurs kończy się testem sprawdzającym i wydaniem certyfikatu ukończenia kursu

CENNIK

Język angielski - kursy dla młodzieży i dorosłych

KURSY PORANNE HIT CENOWY! KURSY POPOŁUDNIOWE
Zajęcia 1 raz w tygodniu po 90 minut Zajęcia 1 raz w tygodniu po 90 minut Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut
Łącznie w roku szkolnym: 62 godziny lekcyjne Łącznie w roku szkolnym: 62 godziny lekcyjne Łącznie w roku szkolnym: 124 godziny lekcyjne

CENNIK

Zajęcia według zaawansowania językowego i wieku dobieramy indywidualnie dla każdego klienta.
Dla klientów rozpoczynających naukę w szkole LOGMAR przeprowadzamy test plasujący.
Każdy kurs kończy się testem sprawdzającym i wydaniem certyfikatu ukończenia kursu danego stopnia.
Dla osób posiadających Kartę Seniora oferujemy 20% rabatu.

Inne języki

Agencja Usług Lingwistycznych LOGMAR oferuje kursy języka niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego dla młodzieży i dorosłych.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (90 min). Łącznie w roku szkolnym: 62 godziny lekcyjne.

Kurs kończy się testem sprawdzającym i wydaniem certyfikatu ukończenia kursu danego stopnia.

Na życzenie naszych klientów organizujemy również indywidualny tok nauki języka obcego.

Kursy dla firm

Oferta Logmaru przygotowana jest również z myślą o potrzebach firm i instytucji. Organizacja nauki języka odbywa się na terenie Państwa firmy, co pozwala dostosować program nauki do specyfiki Państwa pracy i oszczędza cenny czas dojazdu na zajęcia. Dostosowujemy godziny nauczania do Państwa potrzeb: zajęcia mogą odbywać się rano, po południu lub wieczorem.

Profesjonalnie opracowany kurs, dobrany do potrzeb językowych Państwa pracowników, przeprowadza wykwalifikowana i doświadczona kadra lektorów.

Każdy etap nauki kończy test podsumowujący zrealizowany materiał. Prowadzone od lat przez LOGMAR szkolenia językowe dla firm są stale nadzorowane przez metodyków.

Z przyjemnością opracujemy dla Państwa szczegółową ofertę!

CENNIK

Polish as a foreign language

Polish as a foreign language Polski dla cudzoziemców
For speakers of other languages wishing to explore the secrets of the Polish language, LOGMAR offers regular 1:1 lessons conducted by qualified and experienced teachers of Polish as a foreign language, who also speak English as the go-between language. Dla cudzoziemców chcących zgłębić tajniki języka polskiego oferujemy lekcje indywidualne prowadzone przez lektorki posiadające kwalifikacje oraz doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Nasze lektorki mówią także po angielsku, który pełni rolę języka pośredniczącego.
Price of individual lessons: 65.00 PLN / 60 min Cena lekcji indywidualnych: 65.00 PLN / 60 min
In the academic year to come we are planning to start a group course  in a group of 3 – 5 . You are most welcome to come and join us! W bieżącym roku akademickim planujemy utworzenie kursu dla grupy 3 – 5 osobowej. Serdecznie zapraszamy!
The group lessons run from October – June and comprise 62 lessons x 45 min. Kurs trwa od października – czerwca i obejmuje 62 lekcje po 45 min.
The group meets one a week for 2 x 45 minutes’ lessons. Grupa spotyka się raz w tygodniu na 2 lekcje x 45 minut.
Price for the group course: 1 485.00 PLN paid in  9 installments of : 165.00 PLN Cena kursu grupowego: 1 485.00 PLN  płatna w 9 ratach po 165.00 PLN.

Polish language club

“One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.” – Frank Smith

From October 2017 onwards we are planning to initiate Saturday POLISH LANGUAGE CLUB for you to come and meet other students of Polish as a foreign language. LOGMAR teachers and students of English will come to meet you once a month (for a start) to socialize over a cup of coffee.
We will have time both for an informal chat and some tandem language activities.

First meeting on Saturday 14.10 at 11.00 am. To enroll for the free-of-charge activities contact:

The Office:
biuro@logmarschool.com.pl

Maria Margońska, Director of Studies:
maria@logmarschool.com.pl
Mobile: 605 890 779