TŁUMACZENIA

Biuro tłumaczeń LOGMAR

Agencja Usług Lingwistycznych LOGMAR oferuje usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych. Wysoką jakość usług translatorskich gwarantujemy dzięki stałej współpracy z zespołem tłumaczy przysięgłych oraz konsultacjom z zespołem specjalistów. Wykonujemy tłumaczenia na zlecenie osób prywatnych, urzędów, sądów oraz firm.

Agencja Usług Lingwistycznych LOGMAR jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury VAT.

Biuro czynne poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 20.00
(w miesiącach lipiec-sierpień od 9.00 - 17.00) ul. Raciborska 39
W nagłych przypadkach proszę dzwonić +48 605 890 779

Biuro oferuje usługi w zakresie:
• tłumaczeń przysięgłych z języka angielskiego
• tłumaczeń przysięgłych z języka niemieckiego
• tłumaczeń specjalistycznych: medycznych, technicznych, prawniczych i innych
• pisania podań, listów motywacyjnych, CV

Zapraszamy państwa do zapoznania się z cennikiem i terminami wykonywania tłumaczeń. Poniżej przedstawiamy zaświadczenia naszych tłumaczy przysięgłych:

Język angielski:

Język niemiecki:

CENNIK

RODZAJ TŁUMACZENIA
(uwierzytelnione i zwykłe)
Cena brutto za 1 str tłumaczenia
(1125 znaków ze spacjami)
Z języka angielskiego/niemieckiego na polski
(standardowe dokumenty urzędowe, świadectwa, dyplomy, korespondencja)
36,90 zł
Z języka polskiego na angielski/niemiecki
(standardowe dokumenty urzędowe, świadectwa, dyplomy, korespondencja)
45,51 zł
Tłumaczenie ustne: obecność tłumacza w USC, biurze notarialnym, sądzie za każdą rozpoczętą godzinę 92,25 zł
Tłumaczenie ustne w dniu świątecznym 184,50 zł
USŁUGI DODATKOWE  
Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia na język polski 18,45 zł
Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia na język obcy 22,75 zł
Sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym 22,75 zł
Sporządzenie i poświadczenie dodatkowej kopii + 20 %

1. Strona tłumaczeniowa to 1125 znaków ze spacjami.
2. Podane ceny zawierają 23% podatek VAT. LOGMAR jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury VAT.
3. Stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych dla sądów, policji i prokuratury reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego (DZ.U. Nr 15, poz. 131 z późniejszymi zm.).
4. Powyższy cennik obejmuje tłumaczenia o charakterze typowym, powtarzalnym, zaś wycena tłumaczeń zawierających słownictwo specjalistyczne z zakresu medycyny, prawa, techniki, ekonomii itp. wymaga indywidualnej wyceny i uzgodnienia terminu wykonania.
5. Cenę tłumaczenia tekstu zawierającego słownictwo specjalistyczne i/lub dostarczonego w nieedytowalnej formie PDF, zawierającego rysunki, tabele itp. podwyższa się o 50%.
6. Na zlecenia klienta wykonujemy bezpłatną wycenę tłumaczeń specjalistycznych zawierających słownictwo z zakresu medycyny, prawa, techniki, ekonomii itp.
Zlecenia można składać osobiście lub przesyłać elektronicznie na adres: biuro@logmarschool.com.pl i/lub maria@logmarschool.com.pl
7. Ceny tłumaczeń tekstów powyżej 10 stron podlegają negocjacji.

TRYB WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ

1. Termin realizacji tłumaczenia ustalony zostaje z klientem po osobistym i/lub elektronicznym dostarczeniu tekstu. Średnio tłumacz wykonuje 5 stron tłumaczenia dziennie.
2. Uwierzytelnienie tłumaczenia za zgodność z oryginałem wymaga okazania oryginału najpóźniej przy odbiorze tłumaczenia.
3. Tłumacz zastrzega sobie prawo telefonicznej konsultacji z autorem tekstu, w przypadku tłumaczeń na język angielski, lub osobą kompetentną w kwestii tematyki tekstu, w przypadku tłumaczenia na język polski. Konsultacja ma charakter doradczy w kwestiach merytorycznych tekstu.
4. Teksty dostarczone w formacie pdf oraz tabele danych liczbowych wymagają ponownej edycji i liczone są jak tekst do tłumaczenia.

DOKUMENTY SAMOCHODOWE

LOGMAR oferuje tłumaczenia - poświadczone przez tłumacza przysięgłego - typowych dokumentów związanych z rejestracją samochodów zakupionych zagranicą.

Dowód rejestracyjny DVLA (UK) 65,00 zł
Świadectwo własności TITLES (USA) wraz z fakturą zakupu pojazdu 65,00 zł
Dokumenty niemieckie - komplet
(zawiera 2 dokumenty)
65,00 zł
Dokumenty austriackie - komplet
(zawiera 2 dokumenty)
65,00 zł
Dokumenty szwajcarskie (1 dokument) 37,00 zł