Present Simple

5 min czytania

Czas Present Simple, zwany także czasem teraźniejszym prostym, jest bardzo ważnym konceptem w nauce języka angielskiego. Kiedy używamy go? Jak należy konstruować zdania? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź!

Present Simple – czasownik ‘to be’

Czasownik 'to be’ jest podstawowym czasownikiem i występuje głównie w prostych czasach w języku angielskim, chociaż istnieją też pewne wyjątki. Jego forma zależy od osoby, która go używa, dlatego warto poznać poszczególne odmiany jeśli chce się poprawnie posługiwać językiem.

 • You are very kind. – Jesteś bardzo miła/miły. Jesteście bardzo miłe/mili.
 • I am a musician. – Jestem muzykiem.
 • The weather is sunny and warm today. – Pogoda jest dziś słoneczna i ciepła.
 • We are from London – Jesteśmy z Londynu.

W języku angielskim stosując ‘you are’ można oznaczać zarówno pojedynczą, jak i mnogą liczbę. Struktura takich zdań jest bardzo prosta. Ten rodzaj konstrukcji jest typowy dla angielskiego języka, a ich tworzenie nie powinno stanowić trudności.

Czasownik 'be’ w języku angielskim można skracać, aby uzyskać efekt bardziej naturalnego brzmienia. Skrócona forma jest oznaczona poprzez dodanie apostrofu na miejsce brakujących liter i nie jest wymagane stosowanie spacji pomiędzy słowami, które zawierają apostrofy. Jest to popularne zwłaszcza w codziennym użyciu.

 • You’re very kind.
 • I’m a musician.
 • The weather’s sunny and warm today.
 • We’re from London.

→→→ Sprawdź też: Present Continuous.

W przypadku czasownika ‘być’ tworzenie pytań jest niezwykle proste. Wykorzystujemy w tym celu znaną metodę inwersji. Co to takiego? To po prostu zamiana kolejności słów w danym zdaniu, aby otrzymać pytanie. W odniesieniu do czasu Present Simple, podmiot i orzeczenie (czasownik 'być’) są zamieniane miejscami.

 • Are you kind. – Czy jesteś miła/miły? Czy jesteście miłe/mili?
 • Am I a musician? – Czy jestem muzykiem?
 • Is the weather sunny and warm today? Czy pogoda jest dziś słoneczna i ciepła?
 • Are we from London? – Czy jesteśmy z Londynu?

Zaprzeczenie zdań w czasie present simple używając czasownika ‘to be’ również nie jest trudne. Istnieją dwa sposoby – pierwszy z nich to pełna forma oparta na przeczeniu ‘not’, które pojawia się tuż po czasowniku ‘to be’.

 • You are not very kind. – Nie jesteś miła/miły. Nie jesteście miłe/mili.
 • I am not a musician. Nie jestem muzykiem.
 • The weather is not sunny and warm today. – Pogoda nie jest dziś słoneczna i ciepła.
 • We are not from London. – Nie jesteśmy z Londynu.

Drugi wariant to formy skrócone przeczenia w czasie Present Simple. Zazwyczaj używa się postaci, w której ‘not’ jest połączone z czasownikiem ‘być’. Jednak istnieje jeden wyjątek – jeśli mamy do czynienia z pierwszą osobą liczby pojedynczej – nie możemy skrócić ‘not’, więc skracamy czasownik ‘być’.

 • You aren’t very young. – Nie jesteś miła/miły. Nie jesteście miłe/mili.
 • I’m not a musician. – Nie jestem muzykiem.
 • The weather isn’t sunny and warm today. – Pogoda nie jest dziś słoneczna i ciepła.
 • We aren’t from London. – Nie jesteśmy z Londynu.

Jeszcze inną opcją jest skracanie czasownika ‘to be’.

 • You’re not very kind. – Nie jesteś bardzo miła/miły. Nie jesteście bardzo miłe/mili.
 • I’m not a musician. – Nie jestem muzykiem.
 • The weather’s not sunny and warm today. – Pogoda nie jest dziś słoneczna i ciepła.
 • We’re not from London. – Nie jesteśmy z Londynu.

Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o inne czasowniki. Niemniej jednak, wszystko można wyjaśnić. Przybliżmy to bardziej!

Pozostałe czasowniki w czasie Present Simple

Dla większości osób używa Present Simple w tzw. pierwszej formie czasownika, czyli formy słownikowej – bez żadnych dodatków. Jedynym wyjątkiem jest trzecia osoba liczby pojedynczej, gdzie musimy dostawić końcówkę ‘-s’.

Często wystarczy zamiast końcówki ’-s’ dodać ’-es’, w zależności od końcówki wyrazu. Jeśli czasownik kończy się na -s, -z, -x, -sh, -ch lub pojedyncze -o, należy dodać końcówkę ’-es’,

 • miss (nie trafić, przegapić) → misses
 • buzz (brzęczeć) → buzzes
 • mix (mieszać) → mixes
 • wash (myć) → washes
 • teach (uczyć) → teaches
 • do (robić) → does

Jeśli czasownik kończy się na ‘-y’, a poprzedza go spółgłoska, dodajemy do niego ‘-es’, a dodatkowo również zamieniamy ‘y’ na ‘i’.

 • carry (nosić, przenosić) → carries
 • rely (polegać)  → relies
 • cry (płakać) → cries

Kiedy przed ‘-y’ jest samogłoska to dodajemy po prostu końcówkę ‘-s’:

 • say (powiedzieć) → says
 • pay (płacić) → pays
 • obey (być posłusznym) → obeys
 • stay (zostać) → stays
 • buy (kupować) → buys
 • play (grać, bawić się)  → plays

W trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple występuje specjalna forma czasownika ‘have’:

 • have (mieć, posiadać) → has.

Present simple – tworzenie pytań i przeczeń

Do tworzenia przeczeń oraz pytań w Present Simple (z wyjątkiem ‘to be’ i nielicznych innych czasowników) używana jest tzw. zasada operatora, która opiera się na czasowniku „do” w teraźniejszości – „do” i „does”. Jest to słowo o charakterze auxiliowym, co oznacza, że nie ma swojego znaczenia „robić”, a jego funkcją jest zarówno tworzenie pytań i przeczeń, jak również pełnienie roli struktury gramatycznej. Należy pamiętać, że słowa tego typu nie powinny być przetłumaczone po prostu na inne języki.

Rozpocznijmy od tego, że dla przeważającej większości czasowników, w przeciwieństwie do czasownika 'być’, nie używa się inwersji (czyli zmiany kolejności słów), lecz dodaje się operator.

 • Twierdzenie: You cook very well. (Dobrze gotujesz.)
 • Pytanie zamknięte: Do you cook very well? (Czy dobrze gotujesz?)
 • Pytanie otwarte: What do you cook very well? (Co potrafisz dobrze gotować?)

Należy pamiętać, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej stosowany jest operator ‘does’. Oznacza to, że w danym zdaniu nie dodajemy końcówki ’-es’.

 • Twierdzenie: He cooks very well. (On dobrze gotuje.)
 • Pytanie zamknięte: Does he cook very well? (Czy on dobrze gotuje?)
 • Pytanie otwarte: What does he cook very well? (Co on dobrze gotuje?)

Przeczenia w języku angielskim tworzy się za pomocą słów 'do’ lub 'does’ połączonych ze słowem 'not’, w formie skróconej – 'don’t’ i 'doesn’t’.

Twierdzenia:

 • You cook very well. (Dobrze gotujesz.)
 • He cooks very well. (On dobrze gotuje.)

Przeczenia:

 • You don’t cook very well. You do not cook very well. (Nie gotujesz dobrze.)
 • He doesn’t cook very well. He does not cook very well. (On nie gotuje dobrze.)

Zastosowanie czasu present simple

Present Simple używamy do wyrażania naszych codziennych czynności i określonych sytuacji, które nie mają konkretnego początku ani końca. Umożliwia to bardziej szczegółowe opisywanie naszych czynności, nawyków i rutynowych zadań.

 • I leave my house at 8 am every Friday. – W każdy piątek wychodzę z domu o 8 rano.
 • I never go to the gym on Saturdays. – Nigdy nie chodzę na siłownię w sobotę.
 • She usually goes to the restaurant with friends on weekends. – Ona zwykle chodzi do restauracji z przyjaciółmi w weekendy.
 • They rarely do exercises. – Oni rzadko ćwiczą.

Do opisywania częstotliwości wykonywania czynności używa się określeń:

 • always (zawsze),
 • usually (zazwyczaj),
 • often (często),
 • sometimes (czasami),
 • rarely (rzadko),
 • never (nigdy),
 • every day (codziennie),
 • every Monday (w każdy poniedziałek).

Present Simple stosujemy także do wyrażania naszych przekonań i opinii, uczuć, cech oraz długotrwałych sytuacji, które trwają bez zmian.

 • I love you. (Kocham cię/was.) – uczucia,
 • I work as an actress. (Pracuję jako aktorka) – zawód i długotrwała sytuacja,
 • She is ill. (Ona jest chora.) – stan, w którym się znajduje,
 • The coffee smells nice. (Kawa ładnie pachnie) – cecha kawy.

Kiedy mówimy o zjawiskach, które są powszechnie uznawane za prawdziwe, o prawach natury itp., Present Simple jest także używany.

 • Earth goes around the Sun. (Ziemia krąży wokół Słońca.)
 • Water boils in 100°C. (Woda wrze w 100°C.)

Inne czasowniki podobne do ‘to be’.

Mowa tu o grupie czasowników, które posiadają właściwości podobne do ‘to be’. Przy tworzeniu pytań nie potrzebujesz dodatkowego operatora i możesz dołączyć do nich słowo ‘not’ bezpośrednio. Inaczej niż w trzeciej osobie liczby pojedynczej, takie jak np. can, must, could, may, might czy should, nie mają one końcówki ’-s’. Można zatem powiedzieć, że te czasowniki działają trochę jak samodzielne czasowniki modalne.

 • She can drive very well.
 • Can she drive very well?
 • She can’t drive very well.

Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous, jeden z czasów teraźniejszych, należy do grupy struktur gramatycznych, które są poznawane przez osoby uczące się języka angielskiego na poziomie...
admin
2 min czytania

Present continuous

Czas Present Continuous jest doskonale znany osobom uczącym się języka angielskiego, ponieważ jest on drugim po czasie Present Simple najczęściej używanym do komunikowania się...
admin
4 min czytania

Past simple

Past Simple to jeden z angielskich czasów przeszłych, który jest często wykorzystywany w komunikacji. Z tego powodu warto poznać go w pierwszej kolejności, aby...
admin
3 min czytania