Present Perfect Continuous

2 min czytania

Czas Present Perfect Continuous, jeden z czasów teraźniejszych, należy do grupy struktur gramatycznych, które są poznawane przez osoby uczące się języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Pomimo tego, że budowa tej konstrukcji jest bardziej skomplikowana niż innych typów czasu, native speakerzy używają go w swoich naturalnych rozmowach i warto aby również uczeń znał tę strukturę. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj zasady tworzenia tego czasu!

Present Perfect Continuous – użycie

Czas Present Perfect Continuous jest pewnego rodzaju połączeniem innych czasów z języka angielskiego: Present Perfect Simple i Present Continuous. Używamy go w następujących sytuacjach:

  • kiedy mówimy o czynnościach rozpoczętych w konkretnym momencie w przeszłości, ale nadal trwają, o czym często świadczą słówka typu since oraz for (np. You have been sleeping for over ten hours now.),
  • mówiąc o czynnościach rozpoczętych w przeszłości i niezakończonych lub zakończonych bardzo krótki czas temu, bez podawania czasu ich rozpoczęcia – najczęściej widzimy skutki tych czynności w chwili obecnej (np. It has been raining all night so we have to drive carefully.).

Sprawdź również: Past Perfect Continuous.

Present Perfect Continuous – recently, lately

Wyrażenia recently i lately można tłumaczyć na polski jako “ostatnio” albo “ostatnimi czasy” i stosować je we wszystkich typach zdań: twierdzących, przeczących oraz pytaniach. Stawiamy je na końcu lub początku zdania, co pozwala określić lepiej, że dana czynność się powtarzała lub trwała nieprzerwanie od jakiegoś czasu.

  • My dog has been lethargic lately. I’m worried about his health.
  • You have been working more lately.
  • Lately, Lola hasn’t been visiting her grandma very often.
  • Recently, my wife has been learning to cook.
  • Have you been talking to Lola recently?

Czytaj też: Past Continuous.

Present Perfect Continuous – budowa zdania

Czas Present Perfect Continuous ma złożoną konstrukcję, ale wbrew pozorom łatwo go opanować. Podstawą jest tutaj operator have been (lub has been w trzeciej osobie liczby pojedynczej oraz czasownik z końcówką -ing. Nie jest konieczna znajomość II i III formy czasownika.W mowie codziennej stosuje się częściej skróconą formę tego czasu (I’ve been, she’s been itd.) niż długą formę (np. I have been).

podmiotoperator have been/has beenczasownik z końcówką -ingreszta zdania
They She My brother Your boss Ihave been has been has been has been have beensleeping working exercising asking studyingfor twelve hours now. really hard. for her math exam. about you since morning. Spanish every morning recently.

Present Perfect Continuous – tworzenie pytań

Pytania w czasie Present Perfect Continuous tworzy się sposób podobny, jak w czasie Present Perfect Simple – poprzez inwersję. Operator have (NIE have been) należy umieścić przed podmiotem. Jeśli pytania są szczegółowe, na samym początku zdania powinno znaleźć się słówko pytające.

słówko pytająceoperator have/haspodmiotbeenorzeczenie z końcówką -ingreszta zdania
Why   How long   Since whenhave Has have Have havethey somebody those people you Jim and Dinabeen been been been beenacting smoking waiting listening dating?so weird? here? for you? to me?

Może Cię zainteresować: Past Perfect.

Present Perfect Continuous – tworzenie przeczeń

Przeczenia w czasie Present Perfect Continuous tworzy się za pomocą dodania “not” do operatora have/has. Pamiętaj o korzystaniu z form skróconych (haven’t/hasn’t), jeśli nie piszesz listu formalnego lub maila.

podmiotoperator haven’t been/hasn’t beenczasownik z końcówką -ingreszta zdania
My parents I We Lola Youhaven’t been haven’t been haven’t been hasn’t been haven’t beengoing out riding travelling learning visitingsince last month. a bike for ages! much recently. a lot lately. your grandma, have you?

Sprawdź też: Past Simple.

Present Simple

Czas Present Simple, zwany także czasem teraźniejszym prostym, jest bardzo ważnym konceptem w nauce języka angielskiego. Kiedy używamy go? Jak należy konstruować zdania? Przeczytaj...
admin
5 min czytania

Present continuous

Czas Present Continuous jest doskonale znany osobom uczącym się języka angielskiego, ponieważ jest on drugim po czasie Present Simple najczęściej używanym do komunikowania się...
admin
4 min czytania

Past simple

Past Simple to jeden z angielskich czasów przeszłych, który jest często wykorzystywany w komunikacji. Z tego powodu warto poznać go w pierwszej kolejności, aby...
admin
3 min czytania