Future continuous

1 min czytania

W języku angielskim występują cztery czasy przyszłe. Jednym z nich jest Future Continuous, który ma kilka zastosowań. Jego konstrukcja jest dość prosta i poznanie kilku ważnych zasad pozwoli Ci świetnie porozumiewać się z jego użyciem. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak tworzyć zdania w czasie Future Continuous!

Future Continuous – zastosowanie

Future Continuous to czas, którego możemy używać kiedy:

  • opisujemy sytuacje, które są zaplanowane na konkretny czas w przyszłości (np. I will be watching a movie at 7 pm.),
  • wyrażając przypuszczenia o tym, co dzieje się w danej chwili (np. Anna will be sleeping. She worked at night.),
  • mówiąc o czynnościach w przyszłości, które są częścią rutyny (np. Lola will be going to church on Sunday. She always does.)
  • chcemy zadać pytanie w bardzo uprzejmy sposób (np. Will you be waiting for us?).

Sprawdź też: Future Perfect.

Future Continuous – will i shall

Shall to słówko, które w amerykańskiej odmianie języka angielskiego w ogóle nie ma zastosowania w tym czasie, natomiast w odmianie brytyjskiej używa się go w bardzo formalnych sytuacjach jako alternatywa dla will w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej. Jest to rzadko stosowana na co dzień forma grzecznościowa.

Future Continuous – budowa zdania

Zdania oznajmujące w czasie Future Continuous mają prostą konstrukcję. W jej skład wchodzi operator will be (taki sam dla wszystkich osób) oraz czasownik z końcówką -ing. W mowie codziennej will najczęściej jest skracane do ‘ll.

podmiotoperatorczasownik + -ingreszta zdania
You   They   Lola and I   You   She‘ll be   will be   will be   ‘ll be   ‘ll befeeling   repairing   watching   waiting   goinga little loopy after the operation. the roof all day.   a movie at 7 pm.   for us, won’t you?   to church on Sunday.

Sprawdź też: Future Simple.

Future Continuous – tworzenie pytań

W czasie Future Continuous pytania tworzymy za pomocą inwersji. Operator will musi znaleźć się przed podmiotem. Jeśli zadajesz pytanie otwarte, słówko pytające należy umieścić na początku zdania.

słówko pytająceoperatorpodmiotbeczasownik + -ingreszta zdania
How long What   How Whenwill will Will will willyou she Lola they henbe be be be bedriving doing watching travelling? repairingto London? tomorrow at noon? movie this evening?   the roof?

Zobacz też, jak tworzyć pytania w czasie Future Perfect Continuous!

Future Continuous – tworzenie przeczeń

Przeczenie w tym czasie tworzy się za pomocą not dodawanego do operatora will. Pełna forma to will not, natomiast w mowie codziennej używa się formy skróconej – won’t.

podmiotoperatorczasownik + -ingreszta zdania
Lola I We You Theywon’t be won’t be won’t be won’t be won’t bewatching waiting repairing driving sleepinga movie at 7 pm. for you the roof this week. for 4 hours! at 11 am.

Czytaj też: Future Continuous.

Present Simple

Czas Present Simple, zwany także czasem teraźniejszym prostym, jest bardzo ważnym konceptem w nauce języka angielskiego. Kiedy używamy go? Jak należy konstruować zdania? Przeczytaj...
admin
5 min czytania

Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous, jeden z czasów teraźniejszych, należy do grupy struktur gramatycznych, które są poznawane przez osoby uczące się języka angielskiego na poziomie...
admin
2 min czytania

Present continuous

Czas Present Continuous jest doskonale znany osobom uczącym się języka angielskiego, ponieważ jest on drugim po czasie Present Simple najczęściej używanym do komunikowania się...
admin
4 min czytania