Future Perfect Continuous

2 min czytania

Future Perfect Continuous to jeden z czterech angielskich czasów przyszłych. Trudno znaleźć jego bezpośredni polski odpowiednik, dlatego wiele osób wydaje się, że jest to bardzo skomplikowana konstrukcja. Wystarczy jednak zgłębić zasady, by tworzyć poprawne gramatycznie historie na temat przyszłości. Przeczytaj artykuł i poznaj zasady czasu Future Perfect Continuous.

Future Perfect Continuous – zastosowanie

Czasu Future Perfect Continuous używamy, aby mówić o czynnościach, które do określonego momentu w przyszłości będzie trwać przez konkretny okres. Nie wskazujemy czasu zakończenie czynności ani jej skutki. Skupić należy się jedynie na tym, jak długo będzie ona w danym momencie trwała. Czas ten wprowadzamy przyimkiem for. Przykłady:

  • By the end of May I’ll have been working here for 5 years.
  • By the end of this month they will have been going out for almost a year!
  • My mother will have been waiting for me for an hour.
  • I will have been helping her with the task before the working hours are over.
  • Lola will have been looking for a new job for two months next week.

Sprawdź też: Future Perfect Continuous.

Future Perfect Continuous – budowa zdania

Konstrukcja Future Perfect Continuous jest najdłuższa ze wszystkich czasów w języku angielskim. Składa się z operatora will have been (taki sam dla wszystkich osób) oraz czasownika z końcówką -ing. Podobnie jak w innych czasach, w mowie potocznej will ulega skróceniu do ‘ll.

podmiotoperator czasownik + -ingreszta zdania
I   They     She   Lola   Youwill have been   will have been     will have been   will have been   will have beenworking   going     waiting   looking   helpinghere for 5 years by the end of May. out for almost a year by the end of this week!    for me for an hour.   for a new job for two months next week. her with the task before the working hours are over.  

Future Perfect Continuous – tworzenie pytań

Pytania w czasie Future Perfect Continuous powstają za pomocą inwersji. Will musi znaleźć się przed podmiotem. Have been natomiast pozostaje za podmiotem, w bezpośrednim sąsiedztwie czasownika z końcówką -ing. Słówko pytające stawiamy zawsze na początku pytania.

słówko pytającewillpodmiothave been + czasownik + -ingreszta zdania
    For how long         For how longWill   will   Will   Will   willthey   you   she   you   Lolahave been going   have been working   have been waiting   have been helping   have been lookingout for almost a year by the end of this week! here by the end of May?    for me for an hour.   her with the task before the working hours are over?   for a new job next week?

Czytaj też: Future Perfect.

Future Perfect Continuous – tworzenie przeczeń

Przeczenia w tym czasie tworzy się bardzo łatwo. Należy jedynie dodać słówko not do operatora will. Zwykle stosuje się formę skróconą – won’t.

podmiotoperator czasownik + -ingreszta zdania
They   I   Lola   They     Youwon’t have been   won’t have been   won’t have been   won’t have been     won’t’ have beengoing   working   looking   helping     waitingout for almost a year by the end of this week! here for 5 years by the end of May.. for a job for two months.   her with the task before the working hours are over? for me for an hour.

Może Cię zainteresować także: Future Simple.

Present Simple

Czas Present Simple, zwany także czasem teraźniejszym prostym, jest bardzo ważnym konceptem w nauce języka angielskiego. Kiedy używamy go? Jak należy konstruować zdania? Przeczytaj...
admin
5 min czytania

Present Perfect Continuous

Czas Present Perfect Continuous, jeden z czasów teraźniejszych, należy do grupy struktur gramatycznych, które są poznawane przez osoby uczące się języka angielskiego na poziomie...
admin
2 min czytania

Present continuous

Czas Present Continuous jest doskonale znany osobom uczącym się języka angielskiego, ponieważ jest on drugim po czasie Present Simple najczęściej używanym do komunikowania się...
admin
4 min czytania